Algemene voorwaarden


Artikel 1: Aangaan van de overeenkomst

1.1 Een afspraak met Kyno & Co kan mondeling of schriftelijk (ook via e-mail, whatsapp of messenger) worden gemaakt. Als u tijdens of na het kennismakingsgesprek besluit om met het traject Angst voor honden te starten, ontvangt u zo snel mogelijk daarna een datumvoorstel voor drie sessies op basis van de voorkeursdagen die u tijdens het kennismakingsgesprek heeft doorgegeven. De overeenkomst is bindend nadat de persoonlijke gegevens en de data van de sessies akkoord zijn bevonden. 

1.2 Bij het traject Angst voor honden heeft u de keuze tussen losse lessen of het voordeelpakket. Wanneer u kiest voor losse lessen heeft u de keus om na afloop van iedere sessie een factuur te ontvangen welke binnen 14 dagen moet worden voldaan. Ook kunt u kiezen voor betaling per drie sessies. 

Na aanmelding voor het voordeelpakket Angst voor honden ontvangt u een factuur welke binnen 14 dagen moet worden voldaan. Wanneer minder lessen nodig blijken te zijn, dan wordt het teveel betaalde bedrag aan u teruggestort.  

1.3 Na aanmelding voor een Workshop Hondentaal ontvangt u een factuur welke binnen 14 dagen moet worden voldaan.

Artikel 2: In aanmerking komen voor de sessies

2.1 Kyno & Co bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies. Dit kan worden bepaald bij het intakegesprek.

2.2 Wanneer het kind gevaarlijk gedrag laat zien naar de begeleider en hond toe, heeft Kyno & Co het recht de sessies niet te vervolgen.

Artikel 3 : Annulering van de lessen

3.1 Wanneer een sessie door Kyno & Co onverhoopt afgelast wordt, dan wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum voor deze sessie bepaald.

3.2 Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

3.3 Afzegging van de les moet telefonisch of via whatsapp geschieden.

3.4 Lestijden zijn altijd in overleg.

3.5 Wanneer u tijdens het traject wilt stoppen is restitutie van al betaalde sessies mogelijk in bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling door Kyno & Co. 

3.6 Bij langdurige ziekte van de hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.

3.7 Een sessie vervalt wanneer de cliënt niet binnen 15 minuten na de afgesproken begintijd op de afgesproken plek is.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Kyno & Co is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt of omgeving.

4.2 Kyno & Co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten, omdat dit ook afhankelijk is van de inzet en de wil van de coachee. 

4.3 Kyno & Co is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de hond.